Motor

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

Economy Package


  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวม 100,000 (บาท)

  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อ การเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อหนึ่งยานพาหนะ 100,000 (บาท)

การรับกรมธรรม์: จัดส่งทางไปรษณีย์

รหัส: TOKIO1234

2,685.70

รายละเอียด

ของ/สินค้าที่คุ้มครอง
1. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าม้วน ผ้าทอ 2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3. รถจักรยาน และอะไหล่ชิ้นส่วน 4. อะไหล่และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ 5. อะไหล่เครื่องจักร เครื่องจักรขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 6. เครื่องพลาสติกต่างๆ 7. ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ ที่ไม่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ 8. อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป 9. อาหารแช่แข็งบรรจุในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10. อาหารสัตว์สำเร็จรูปบรรจุในถุง 11. ยางแผ่น/ยางถ้วย (ไม่รวมน้ำยาง) 12. สินค้าเกษตรที่ไม่ใช่สินค้าสด บรรจุถุงหรือกระสอบ เช่น เมล็ดพืช เมล็ดกาแฟ น้ำตาลทราย ข้าวสาร 13. ปุ๋ยหรือสารเคมีทั่วไปบรรจุถุง/กระสอบ/ถัง บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 14. สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปที่มีบรรจุภัณฑ์และไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้น 15. ตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบแห้งและแบบปรับอุณหภูมิ (ไม่รวมเครื่องทำความเย็น) ขณะมีสินค้า รับผิดชอบไม่เกิน 50,000 บาท"

ของ/สินค้าที่ยกเว้น
"ตามหมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 2 ของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และยกเว้นสินค้าเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. Project Cargo 2. เครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม 3. สินค้าเทกองทุกประเภท 4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือทุกประเภท 5. โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 6. โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ งานศิลปะทุกประเภท 7. สินค้าใช้แล้ว สินค้าส่งกลับ สินค้าส่งซ่อม ของใช้ส่วนตัว 8. อาหารแช่แข็ง ไอศกรีม ที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์และไม่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 9. ผักและผลไม้สด สินค้าเน่าเสียง่ายทุกชนิด 10. ไวน์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาสูบ 11. อาหาร เครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว กระจก เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง คริสตัล หินอ่อน สินค้าแตกหักง่าย 12. เฟอร์นิเจอร์ไม้สำเร็จรูป 13. วัตถุไวไฟ สารเคมีไวไฟ สารเคมีเหลวใส่แทงค์ 14. ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 15. เครื่องสำอางค์ 16. วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ปูน หลังคา 17. น้ำยางบรรจุแทงค์ 18. เครื่องมือแพทย์ 19. สินค้าที่ขนส่งทางบกเพื่องาน Off Shore / สินค้าที่ขนส่งทางน้ำ"

"ไม่คุ้มครอง ความสูญหายหรือเสียหายจากการส่งมอบชักช้า (Delay) ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ 10% หรือขั้นต่ำ 8,500.00 บาท เงื่อนไขเพิ่มเติม : 1. ค่าบรรเทาความเสียหาย เช่น ค่าแรงงาน หรือ ค่ารถยก เป็นต้น รับผิดชอบไม่เกิน 20,000.00 บาท ต่อครั้ง 2. ยกเว้น สินค้าร่วงหล่นพลัดตกหล่นจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง ที่ไม่ได้สืบเนื่องจากอุบัติเหตุจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง 3. ยกเว้น รอย ขีดข่วน บุบ กระทบ กระแทก ที่ไม่ได้สืบเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายหลังจากชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว กรณีไม่สามารถส่งมอบซากทรัพย์ บริษัทฯ จะพิจารณาชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน 50% ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 5. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นความคุ้มครองภัยจากการปนเปื้อนสารกัมตภาพรังสี สารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีทางชีวภาพ และอาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 6. Sanction Limitation and Exclusion Clause (เงื่อนไขว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร)"