ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM


บัญชี บริษัท ซีโก้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Seco Insurance Broker)
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 789-2-13203-2

* บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น
* ยืนยันการชำระเงินโดยการ Fax. เอกสารที่เบอร์ 02-235-8437


ชำระเงินด้วยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม

บัญชี บริษัท ซีโก้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Seco Insurance Broker) 427/5 อาคารไดมอนด์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-235-6600
Fax. 02-235-6363

Website: www.secobroker.com

Facebook: SECO Insurance Broker