คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีโก้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมด้านการตลาดของลูกค้า

• เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่น

• เพื่อทำการค้นคว้าทางการตลาดและอื่น ๆ

• เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน

• ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์

• ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

• ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การค้นหาผลิตภัณฑ์

• ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ไอพีแอดเดรส คุกกี้ อุปกรณ์ที่ใช้

• เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและที่กฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอน

เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และมีการจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง ตลอดจนจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะดำเนินการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจนกระทั่งเสร็จสิ้น

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ทางเราไม่เก็บรักษาสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบที่ต่างออกไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อทำการอัพเดทให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

การอนุญาตยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการจัดเก็บการใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยการสมัครสมาชิก ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท โดยบริษัทสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนท่านได้อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน

การยกเลิกการยินยอม

ท่านสามารถยกเลิกการยินยอมในการนำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านสามารถโทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์ ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมล์ไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นโปรดอย่าใส่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัตรเครดิตในอีเมล์ที่จะส่งถึงเรา

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราวเซอร์ของท่าน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท ซีโก้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
427/5 ชั้น 1 อาคารไดมอนด์ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 02-235-6600
อีเมล์: info@secobroker.com

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท